PRIVACYVERKLARING

Je privacy is uiteraard van het grootste belang en al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mijn website is beveiligd volgens de eisen die de nieuwe privacywet (AVG) stelt. Je emailadres wordt gebruikt om toegezegde informatie te kunnen toezenden. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor ontvangst van deze informatie.

De informatie die je mij geeft t.b.v. een behandeling en voortgang daarvan wordt uitsluitend digitaal bijgehouden in een beveiligd patiëntendossier waar alleen ik toegang toe heb. Je gegevens worden nooit gedeeld met derden, mits je daar zelf om verzoekt/toestemming voor geeft. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Desgewenst kun je zelf je dossier altijd inzien. Het dossier blijft, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.